[WATCH] Falzon & Sammut's post-result election analysis

Michael Falzon and Carmen Sammut analyse the 2013 general electoral result, the PN's renewal, and Labour's impending legislature

avatar
Proset u Grazzi talli zammejtuna informati f`din il kampanja, kienu dejjem kummenti serji u bilancjati u grazzi ukoll lil Saviour Balzan , keepit up , ilpoplu taghkom ragun.
avatar
Paul Pandolfino
Mike mission accomplished. Well done. I hope your conscious will not haunt for the rest of your life.