MFSA suspends trading in shares of Loqus plc

MFSA suspends trading in shares of Loqus over failure to publish financial statements.

The Malta Financial and Services Authority has announced the suspension of trading in the shares of Loqus Holding plc, over the company's failure to publish its financial statements within the time-frames stipulated in listing rules.

The suspension is valid for ten working days unless Loqus publishes the respective financial statements during this period. Should the Company fail to publish its financial results by the end of the 10-day suspension, the MFSA may consider extending the suspension of trading by a further period of 10 working days.

This action is in line with a notice issued by the MFSA on 13 July, introducing the suspension of trading of instruments. The latest announcement by Loqus Holdings plc was issued on 2 February 2012 stating that the 30 June 2011 year-end results would be issued by the end of March 2012.

More in Business News
avatar
Rita Grioli
Loqus = Hbieb tal-Hbieb = Mafia Maltija tal-PN u l-MLP. Issa tara kif kollox jitranga. Din hi l-kumpanija li inghatat li tiaghmel u tiehu hsieb s-software tac-cittazjonijiet u t-tickets tal-wardens u l-pulizija. Il-perkacci li ghaddejjin minn ghand din l-kumpanija ghal ghand nies u politikanti huwa immpresjonanti. Insomma "Minn hu bla htija jitfa l-ewwel gebla". Loqus, Les, (Kumpaniji tal-)Wardens, Authorized Officers, Ministri, Deputati, Sindki, Kunsilliera, u Scouts. Xi whud artisti tas-Sunday Circle.

Get access to the real stories first with the digital edition

Subscribe