Police 'cannot spare' officers to distribute divorce referendum voting documents

The Electoral Commission has reportedly been informed by the Police Commissioner that the force will not be in a position to take on the responsibility of distributing voting documents for next month’s divorce referendum.

A senior government spokesman confirmed with MaltaToday, that Police Commissioner John Rizzo has written to the Chief Electoral Commissioner, informing him that it cannot spare the manpower to go round households and distribute voting documents to voters.

According to Rizzo, at this point in time the police force is under pressure due to the developing situation in Libya, and cannot meet the request of supplying 300 officers to distribute the voting documents.

According to sources, the Electoral Commission will have to depend on the services of MaltaPost to distribute the electoral documents, supposedly under the monitoring of political party representatives.

The distribution of voting documents is expected to start next week, and documents are expected to be ready from their printing process by the end of this week.

More in Divorce Referendum
avatar
prosit sur navarro. tajjeb tkun taf li kien il-PN li ma ridtx jaghti il-vot lin-nisa u kien il-PN ukoll li ma ridtx li l-eta tal-votanti tinzel minn 21 ghal 18. Din id-darba rega kien il-PN li cahhad id-dritt tal-vot lill 2800 zghazugh. ENOUGH SAID.
avatar
Mhux ahjar bil-posta....jaslu zgur u mhux jekk ma jsibek id-dar ghal xi raguni jkollok bil-fors tmur l-ghassa tal-pulizija jew jekk jiskadi jkollok tidhol il-belt. Irridu nikbru u naccettaw li qedin nghaixu f'dinja globalizzata....sta ghal partiti li jikkontrollaw il-polling stations kif dejjem ghamlu. Kulhadd jista' jserrah rasu li l-partiti huma organizzati sew u ma jahrabilhom xejn. Jafu ezzatt bieb bieb minn hu sahansitra minn ma jivvotu u minn ghadu ma marx ghax icemplulek biex iffakkruk.
avatar
Raymond Falzon
Kummiedjanti ! Imma biex jigru wara il kaccaturi Ghandom !!
avatar
Pensioners, both males and females, may do the job and earn some extra money.
avatar
http://www.youtube.com/watch?v=FPCP0OptLEI&feature=player_embedded Importanti hafna taraw dan il clipp li juri bic car li L-partit laburista qieghed jghamel min kollox biex dawn 2800 zghazugh jivvutaw!