Shops free to open on public holidays

The GRTU says shop owners are now free to open on most public holidays without needing to pay any fees or licenses.

Shops will be allowed to open freely except for Good Friday and Christmas Day.
Shops will be allowed to open freely except for Good Friday and Christmas Day.

The General Retailers and Traders Union (GRTU) today said that shops are free to open for business on Freedom Day and almost every other public holiday this year and next year, without needing to pay the €700 fee. 

The GRTU explained that the government accepted its request to allow shops to open without needing to pay the special licence of €700. 

Shop owners are now free to decide whether or not to open on 8 April (Easter Sunday), 1 May, 7 June, 29 June, 8 September and 21 September. The only exceptions are Good Friday and Santa Marija (15 August). Shops may also open on public holidays next year, including 10 February. 

More in National
avatar
GODFREY FARRUGIA
The facility should be extended to Sundays. It is a great pity to see complexes like The Point and Plaza closed on Sundays, and both of these complexes are in a tourist area and tourists want to make the most of their holiday, Sunday or not. Moreover, i would imagine that retailers in these complexed would not be averse to opening on Sundays, knowing the high rent they pay for the place. Or will this be granted by Government nearer to the elections?
avatar
Nanette Carbone
Lanqas tidher li l-elezzjoni wara l-bieb! Issa spiccajna biex anki fil-festa tal-haddiema fl-1 ta' Mejju se jibdew jifthu l-hwienet. Lanqas fil-festa tieghu ma jahmluh lill-haddiem ghax idahhuh xoghol bilfors. Ghalhekk ghajjarthom grieden lill-hadiema Cens?
avatar
mark bonavia
Tghid l-Isqfijiet se johorgu xi pastorali jikkritikaw din id-decizzjoni ? Allura l-haddiem se jkollu jibda jahdem il-Hadd ukoll jekk is-sid ikun irid jiftah il-hanut jew stabiliment tieghu ? Mela spiccat r-regolament dwar in-numru ta' sieghat li haddiem jista jahdem f'gimgha ? Imbaghad Gonzi qed jghid li Joseph Muscat qed iwieghed kollox lill-kullhadd !!!
avatar
albert leone
Xejn ma jsir b'kumbinazzjoni meta tersaq l'elezzjoni! Nafu fejn huma is-simpatiji ta' Vince Farrugia u sab ic-cans ghax Gonzi qieghed fil-burdata li jqassam ..... inessi u jqassam bla ma johrog xejn minn tieghu! Dejjem saqsu GHALHIEX ISSA U MHUX QABEL?? MIN QIEGHED JITHAQ B'MIN?
avatar
Jason Deguara
Dan minn meta li il GRTU tighd lil kullhadd x ghandu jigri f Malta? Decizzjonijiet bhal dawn mhux il Bvern ghandu jikkomunikhom??? Mela issa kollox thawwad f' din il gzira. U dawk li tiga halsu is 700 Euro ghal din is sena se johduhom lura??? Jew hadd ghadu ma hallas?
avatar
maria aquilina
MINTIX THABBAT FUQ SIDREK GONZI, MELA IL FAMILJA MADIX GHAL QABEK U LEWWEL U QABEL KOLLOX. FEJN U IL MISTRIH TAL FAMILJA LI TIFTAHAR BIEH, JA IPPOKRITA. U IL KNISJA MA TAJD XEJN LI IL HADD GURNATA TAL MISTIH U TAL FAMILJA, MADUX DNUB LI TAHDEM IL HADD.
avatar
Johann Zammit
I smell the election.About time he come with a favour to every one except to the church.Is working on sunday not a sin any more.
avatar
Adrian Zerafa
Tidher li riesqa l-elezjoni ghaliex il-Gvern ta'GonziPN ghal din is-sena u ghal ta warajha, biex tiftah fil-festi m'ghandux problema ara umbghad kif forsi GonziPN jibqa fis-siggu tal-poter, umbghad trid thallas min snienek. Addio religio et Patria l aqwa il-kilba ghal voti.Imma kemm jahsbuh fidil lill-poplu Malti?Konna ghadna u nibqghu nghixu f'pajjiz tal-Mickey Mouse.
avatar
Samuel scicluna
In-nies mhux cwiec, META L-ELEZZJONI GENERALI? MEJJU,GUNJU,SETTEMBRU,OTTUBRU,NOVEMBRU 2012 JEW FRAR,MARZU 2013?
avatar
Janet Chircop Bray
Jekk ikolli nghid gejja l-elezzjoni!!! Dak li kien hazin ftit ilu issa qed isir tajjeb. X'misthija ta' gvern. X'misthija ta' poplu li jinsa x'kiel il-bierah.

Get access to the real stories first with the digital edition

Subscribe