Parliament enters summer recess

Leader of the House Tonio Borg adjourns the House to 1 October and sends Parliament into summer recess.

Parliament will reconvene in October unless early elections are called before
Parliament will reconvene in October unless early elections are called before

Deputy Prime Minister Tonio Borg has adjourned Parliament to 1 October meaning that the House will enter summer recess as from tonight.

Borg who is also the Leader of the House expressed his gratitude to the Speaker of the House Michael Frendo and praised the Speaker for carrying out his "difficult" job in a distinguished way.

This means that Prime Minister Lawrence Gonzi enters Thursday's Nationalist Party executive committee meeting, in which he said "important decisions will be taken," with Parliament in recess.

Gonzi may still be weighing the pros and cons of calling an election after the summer recess, however with no Parliamentary meeting in sight until October, he will at least avoid further embarrassment in the House.

Since January, the Government has lost a number of votes which have resulted in the resignation of former justice and home affairs minister Carm Mifsud Bonnici and Malta's Permanent Representative to the EU, Richard Cachia Caruana. 

Nationalist MPs Franco Debono, Jeffrey Pullicino Orlando and Jesmond Mugliett are facing a possible expulsion from the PN after voting against the government or abstaining in crucial Parliamentary votes. The matter will be discussed in Thursday's PN executive meeting. 

 

 

More in National
avatar
Julian Chetcuti
I suggest that the title will be "Parliament enters Summer Crisis " . I think it will be more apropriate in this circumstances .
avatar
Saviour Cassar
sewwa jghidu.meta taghmel s snien fil poter issir arroganti.qatt ma smajnija din li il parlament ser jiehu vaganza ta xaghrejn.Ghalfejn qed tonfoq dawk il miljuni kollha fil parlament gdid?gonzipn qieghed jerga jurina li il partit jigi qabel il governita.Bdin d decizzjoni sammart musmar iehor fit tebut ta gonzipn.musmar iehor ikun imsammar meta int sur gonzipn tmur u tikxef l irhama tal parlament il gdid.Il poplu sovran sur gvern,ma tantx baqa zmien sabiex il poplu jaghzel.
avatar
Joseph Galea
shame... this is ripe off. We as FULL TIME employee are allowed only 24 days annual leave plus 14 public holidays. Our PART TIME MP's this year so far already took 21 weeks and if the goverment survive christmas it will be another 3 weeks. We are really second class for our MP's
avatar
Yanika Chetcuti
Unfortunately, the Maltese "GAHAN" voter is very much alive and kicking.
avatar
ray zammit
GEEZ...3 months off with FULL pay of course!! Oh sorry, almost a whole year!!! They all deserve it!! Poor things, they work so hard....to fleece the country!!. I think I will want to contest the next election??
avatar
justin spiteri
What is the point of this parliament? They pass no laws. So what do they do? Nothing! So what is their use? Nothing. They get paid for doing nothing by the taxpayers. This system is a sham and a farce and an insult to the Maltese people. Get external (not because they know better, but because they are independent) help to build proper legislative and executive offices.
avatar
Paul Dalli
Jekk gonzipn deherlu li hu jista' u ghandu kull dritt li jirreferi ghall-parlament bhala l-parlament gustuz taghna, mela jien ghandi kull dritt li noggezzjona li l-parlament jiehu vaganzi ta' xahrejn u nofs - fejn qatt smajniha din li d-deputati maghzulin mill-poplu TAZ-ZEWG NAHAT WARA KOLLOX jiehdu break ta' xahrejn u nofs? Forsi waqfa ta' xahar fiha u ma fihiex imma ta' xahrejn u nofs hi tustagni u oxxenita ghax hadd ma jieqaf ghal xahrejn u nofs fis-sajf !!!! U dawn huma l-istess nies li ssib fosthom li jghidu li l-parlament ghandu jkun full time !!!! U imbaghad gonzipn jibni parlament gdid u jonfoq dawk il-miljuni kollha ghal dawn il-part timers li lanqas biss jisthu jiehdu break ta' xahrejn u nofs meta tiftakar li fl-ghid ga kienu waqfu xahar shih !!! U mbaghad iridu li l-poplu jkollu fiducja fil-parlament, fil-parlamentari u fil-politikanti !!!! Tghid mhux hekk, hekk nibqghu !!!!!
avatar
albert leone
Another convenient, timely break......
avatar
albert leone
Another convenient, timely break......
avatar
Oliver Magri
Ilu minn Jannar jithabat, haqqu jistrieh naqra.
avatar
I wish they had started doing something before they took a break,,,vera haddiema tal gvern
avatar
I wish they had started doing something before they took a break,,,vera haddiema tal gvern
avatar
Steven Micallef
E' la telenovela continua il prossimo giovedi!! X'se nistennew li jigri l-hamis li gej??Sanzjonijiet,radjazzjonijiet,skanetri johorgu min gol gwardarobbi,partit iktar maqsum,kompromessi jew soluzzjonijiet bix Gonzi PN jibqa mwahhal ma siggu tal poter?? Lestu l-apetizers,erba birra jew tazza nbid u gawdu l-ispettaklu hbieb tieghi!! Ghandi kursita kbira bix nara liema xhida u liema provi se jgib JPO bix jissustanza dak li qal fil konfront ta RCC?? Dawna xhida min jista jkunu??Kunsilliera tal pn,ex ufficjali tal pn,ex ministri jew ex deputati li kinu jiffurmaw parti mil grupp parlamentari nazzjonalisti taht EFA?? Mbad jkun jmissu Franco Debono li ghalija kellu ragun kollu li qal u vvotta kif ivvotta fuq CMB ghax falla fejn suppost irranga u nahseb se jaghmel difiza b'sahhitha u qawwija t'avukat tajjeb li hu izda nfakkar lilu li kin qajjem issues ohra fosthom l-estenzjoni gdida tal power station ta delimara li ma baqa jsemmi xejn fuqha!!Ghala onorevoli Debono??Ftakar li inti elett mi distrett taghna u trid tkompli tiggiled ghalijna mhux ghal pulizija u gudikatura biss li huma mportanti ghal pajjiz!!Herqanijn u l-gharaq nizel maghhom se jkollhom s-sur Peppe FA u Herman Schiavone dwar l-esodu ta Franco Debono!! Mbad u fl-ahhar jkun jmiss lil deputat Jesmond Mugliett li frankament qieghed jitkellem ftit ghax qata qalbu mi triq li qabad il-partit,jinsab disilluwx kif wkoll mhux se jikkontesta l-elezzjoni li jmiss!!Ma tantx se tamillu differenza l-fatt jekk jitihdu xi passi dixxiplinari fil konfront tieghu jkolli nghidt jin. Nistennew,naraw,nanalizzaw u kulhadd johrog bil konkluzzjoni tieghu.Li huwa cert li f'dankollu huma l- gazetti lokali li qedin jirringrazjaw gurnata wara l-ohra li still ta tmexxija ta Lawerence Gonzi ghax kif qieghed jmexxi qedin jinbijaw iktar gazetti u l-edituri mhux jlaqhu ma stejjer u l-intriggi li hergin min tal pieta!!Lesti suppliment iehor ghal gimgha filghodu Sur Saviour Balzan u l-cafe ghax ghandek lejl shih mqajjem tlestih!!
avatar
Steven Micallef
E' la telenovela continua il prossimo giovedi!! X'se nistennew li jigri l-hamis li gej??Sanzjonijiet,radjazzjonijiet,skanetri johorgu min gol gwardarobbi,partit iktar maqsum,kompromessi jew soluzzjonijiet bix Gonzi PN jibqa mwahhal ma siggu tal poter?? Lestu l-apetizers,erba birra jew tazza nbid u gawdu l-ispettaklu hbieb tieghi!! Ghandi kursita kbira bix nara liema xhida u liema provi se jgib JPO bix jissustanza dak li qal fil konfront ta RCC?? Dawna xhida min jista jkunu??Kunsilliera tal pn,ex ufficjali tal pn,ex ministri jew ex deputati li kinu jiffurmaw parti mil grupp parlamentari nazzjonalisti taht EFA?? Mbad jkun jmissu Franco Debono li ghalija kellu ragun kollu li qal u vvotta bix kellu CMB ghax falla fejn suppost irranga u nahseb se jaghmel difiza b'sahhitha u qawwija t'avukat tajjeb li hu izda nfakkar lilu li kin qajjem issues ohra fosthom l-estenzjoni gdida tal power station ta delimara li ma baqa jsemmi xejn fuqha!!Ghala onorevoli Debono??Ftakar li inti elett mi distrett taghna u trid tkompli tiggiled ghalijna mhux ghal pulizija u gudikatura biss li huma mportanti ghal pajjiz!!Herqanijn u l-gharaq nizel maghhom se jkollhom s-sur Peppe FA u Herman Schiavone dwar l-esodu ta Franco Debono!! Mbad u fl-ahhar jkun jmiss lil deputat Jesmond Mugliett li frankament qieghed jitkellem ftit ghax qata qalbu mi triq li qabad il-partit,jinsab disilluwx kif wkoll mhux se jikkontesta l-elezzjoni li jmiss!!Ma tantx se tamillu differenza l-fatt jekk jitihdu xi passi dixxiplinari fil konfront tieghu jkolli nghidt jin. Nistennew,naraw,nanalizzaw u kulhadd johrog bil konkluzzjoni tieghu.Li huwa cert li f'dankollu huma l- gazetti lokali li qedin jirringrazjaw gurnata wara l-ohra li still ta tmexxija ta Lawerence Gonzi ghax kif qieghed jmexxi qedin jinbijaw iktar gazetti u l-edituri mhux jlaqhu ma stejjer u l-intriggi li hergin min tal pieta!!Lesti suppliment iehor ghal gimgha filghodu Sur Saviour Balzan u l-cafe ghax ghandek lejl shih mqajjem tlestih!!

Get access to the real stories first with the digital edition

Subscribe