[WATCH] French President gives Joseph Muscat his endorsement

Francois Hollande in recorded endorsement of Labour leader Joseph Muscat

French president Francois Hollande in a meeting with Joseph Muscat during the 5+5 meeting of Mediterranean state leaders in Malta in 2012.
French president Francois Hollande in a meeting with Joseph Muscat during the 5+5 meeting of Mediterranean state leaders in Malta in 2012.

French President Francois Hollande has given Labour leader Joseph Muscat his personal, recorded endorsement in a YouTube video uploaded by the Labour Party.

Hollande says: "The 9 March will allow Joseph Muscat to join us in the European Council of ministers.. I need him, Europe needs Mlata, and we all need a strong economic growth in Europe, new hope and a wider sense of solidarity.

"In other words we need change," Hollande says.

 

avatar
Prosit għax vera kapaci biex tkecci min pajjizek lil dawk in-nies u kumpaniji li jistgħu jirrendu dħul lil pajjiz. Ara vera kaz ta' dritt għal ġol-ħajt. Kif jgħid il-Malti - għidli ma min tgħamilha u ngħidlek x'int.
avatar
EFA dejjem irrid jizzattat. Ma jafx illi bhala President Emeritus ghandu joqghod kwiet u ma jkunx partigjan. Insomma turi kemm Gonzipn ghandu bzonn ghajnuna f'din il-kampanja. Merkel ma gietx taghtina l-garanziji ta' futur u finanzi fis-sod(da)?
avatar
Hollande ghandu bicca xoghol iebsa biex jirranga li halla warajh Sarko. Dawn il-konsevattivi l-ewwel jaghmlu herba imbaghad jistennew li l-progressivi jsolvi l-problemi taghhom l-ghada li jkunu fil-gvern. Illum ukoll suppost tkun gurnata storika fejn se jerga jitla fuq il-palk Eddie. Jien zgur li se jghidilna jekk kienx hemm tbaghbis jew le fil-power station numru 1 ta Delimara li nbiet kwazi 25sena ilu u ghada ma thallsitx!